Skräddarsydd efter din situation

Placeringsrådgivning

Russinen ur kakan

Så kan vi
hjälpa dig

Vi har tillgång till marknadens alla bästa leverantörer av sparprodukter och tillsammans reder vi ut vilka riskslag och vilken tidshorisont som passar din placering.

Oberoende av vad som råkar vara det som marknadsförs för tillfället. En hållbar placering ska stå emot branschens alla nycker och modeord och vara stabil över tid.

Vi står under tillsyn

Granskade placeringsråd

För er säkerhet

Hos oss granskas alla våra placeringsråd av Svensk Värdepappersservice (SVP) mot vad som står i rådgivnings-dokumentationen om era önskemål avseende risk och avkastning, och era finansiella förutsättningar att placera i de produkter som har vi föreslagit. Om något av detta inte överensstämmer med föreslagen produkts egenskaper kommer inte placeringen genomföras och vi tas i örat av SVP.

För att få bedriva kapitalrådgivningsverksamhet ställs det dels krav på Akolut som bolag men också att alla anställda har rätt kunskap och kompetens. Samtliga rådgivare som arbetar med förmedling av finansiell rådgivning har erforderlig kunskap och även lång praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare är licensierade via Swedsec. Akolut Kapitalrådgivning AB är anknutet ombud för SVP (Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, org.nr 556323-5447) och står under tillsyn av FI (Finansinspektionen) och har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Som anknutet ombud har Akolut möjlighet att agera under SVP (Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB):s tillstånd. 

“Ränta-på-ränta är världens åttonde underverk“

Albert Einstein

Handlingsplan

Rådgivning i tre steg

Att rådge inför en kapitalplacering är ett stort förtroende som förtjänar det allra bästa som vi har att ge. Idag och i morgon. Det personliga mötet, väl avvägd risk och god uppföljning är fundamentet i vår verksamhet. 

01

En första kontakt

Vi sätter oss ned tillsammans och pratar igenom tidshorisont och går igenom grundförutsättningarna.

02

Riskanalys

Beroende på risknivå och tidshorisont råder vi till de bästa placeringarna för långsiktig positiv avkastning.

03

Uppföljning

Regelbunden personlig kontakt under placeringsperioden säkerställer en stadig tillväxt utan överraskningar

En nära kontakt

Vi finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl. En nära och personlig kontakt med våra kunder är vad som ger goda relationer.

Vår kompetens

Obundna råd för säker avkastning

Att rådge är att ställa all sin kunskap och hela sin erfarenhet till förfogande. Det är vad Akolut står för. När vi skapar bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder ser vi att våra modeller och analyser fungerar i det långa loppet. 

Vår grundfilosofi

Bildat 2020 med målsättningen att ge oberoende finansiella råd för avkastningens bästa.

Tjänster