En bra början

Goda råd

Navigera rätt i spardjungeln

Styr bort från fällorna

Det största hotet för god avkastning är att ta för hög risk och samtidigt betala för höga avgifter. Inget annat. Det är ofta inlindat i komplicerade förklaringsmodeller men är vad det hela kokar ned till. Akolut hjälper till att undvika fällorna för ditt placerade kapital.

Dålig rådgivning största hotet

Skapa en placeringspolicy

Använd vår mall

Vi har tagit fram en grundmall för en placeringspolicy för våra kunder som är endast en sida lång och skriven på vanlig svenska. Den innebär att era rådgivare måste leverera utbetalande avkastning som uppgår till minst fyra procent. Policyn visar även tydligt hur mycket risk placeringen tillåts att ta. Detta är största vikt då många sparprodukter på marknaden gör det onödigt svårt att förstå vilken risk man faktiskt tar. 

“Folk förstår inte vilken stor inkomstkälla sparsamheten är”

Marcus Tullius Cicero

Betala inte inträde för att handla

Undvik diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning är något som väldigt ofta är till nackdel för det placerade kapitalet. Upplägget kan liknas vid att man betalar inträde för att handla i mataffären. Väl där erbjuds man endast affärens egna produkter med låg kvalité men får betala samma pris (eller högre) som kvalitetsprodukter kostar. Har man av någon anledning blivit övertalad att ingå ett avtal med ett sådant upplägg är vår placeringspolicy som nämns ovan oerhört viktig för placeringens utveckling.

Vi kan tyvärr med största sannolikhet berätta på förhand om hur en diskretionär förvaltning ser ut, oavsett vald risknivå. Varje månad kommer placeringen att ha 10-15 transaktioner, även om strategin är tänkt att vara långsiktig. Förklaringen stavas intjäning. Varje transaktion belastas med en kostnad vilket ökar bankens intjäning men försämrar tillväxten av ditt kapital. Sedan tillkommer även fondavgifter och förvaltningsavgifter. Förvaltaren skapar inkomster till sig själv och din avkastning blir lidande.  

Bildat 2020 med målsättningen att ge oberoende finansiella råd för avkastningens bästa.

Tjänster