Fristående
kapitalrådgivning

Akolut är ett renodlat rådgivningsföretag utan dolda allianser. Vi sätter dina intressen främst. Personliga kontakter bygger förtroende i det långa loppet. Att vara obunden skapar marknadens bästa villkor för din placering.

Bevakar och bistår

Vår roll som rådgivare

Som licensierade rådgivare ser vi till att dina placeringar växer tryggt och säkert med villkor som är till din fördel.

Vår erfarenhet och enkla filosofi om att vara fristående gör oss till en partner du vinner på i det långa loppet.

TILLSYN & TILLSTÅND

Licensierad kompetens

Akolut är ombud för Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB och står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Placeringsrådgivning

Alla våra placeringsråd kontrolleras och granskas av Svensk Värdepappersservice (SVP).

Trygg framtid

Livet är osäkert, men mycket går att påverka. Ta ett första steg idag till en god ekonomisk bas.

Skapa

De rätta valen skapar god avkastning över tid. Onödiga avgifter och höga förvaltningskostnader kostar för mycket. Bli din egen vinnare.

Bevara och utveckla

Undvik de tvära kasten och behåll värdet när det blåser som mest. En god riskjusterad profil på portföljen gör att man kan sitta still i båten.

Våra rådgivare

Vi är Akolut Kapitalrådgivning

Dan Andersson

Senior Advisor

Anton Winsa

Finansiell rådgivare

Placeringsrådgivning

Vi hjälper dig hela vägen

Klok och stabil kaptalrådgivning är den finansiella basen för varje organisation, oavsett storlek. Våra kunder finns hos stora institutioner som pensionskassor, stiftelser och kommuner men vi råder också ideella organisationer, ägarledda företag och privatpersoner om placeringar och sparande.

Licensierade

Alla våra placeringsråd granskas av Svensk Värdepappersservice (SVP).

Obundna

Vi erbjuder alltid marknadens absolut bästa villkor, oavsett produktleverantör.

Personliga

Löpande personliga kontakter bygger förtroende i det långa loppet.

Goda råd är inte alltid dyra

Risknivå och placeringshorisont är våra tydliga ledord. God avkastning på sista raden är vad du får. Vi gömmer inga kostnader eller transaktionsavgifter. 

Bildat 2020 med målsättningen att ge oberoende finansiella råd för avkastningens bästa.

Tjänster